O Bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Dunajcu została utworzona na mocy zarządzenia nr.14/83 Naczelnika Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 1 grudnia 1983 r w sprawie powołania Gminnej Biblioteki Publicznej. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Działa w oparciu o Statut zatwierdzony przez Radę Gminy Czarny Dunajec.

Biblioteka gromadzi literaturę piękną dla dorosłych, młodzieży i dzieci, literaturę popularno-naukową, wydawnictwa informacyjne i regionalne.
Biblioteka wraz filiami zajmuje się realizacją zakupów, ewidencją i opracowywaniem zbiorów, prowadzeniem katalogów (alfabetycznego i rzeczowego) oraz kartoteki regionalnej, przechowywaniem i ochroną materiałów bibliotecznych.
Od 2008 roku zbiory opracowywane są w komputerowym zintegrowanym systemie zarządzania biblioteką „SOWA”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Dunajcu dysponuje:
- wypożyczalnią dla dorosłych
- wypożyczalnią dla dzieci i młodzieży
- czytelnią
- dostępem do internetu

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Dunajcu posiada następujace filie:

GBP Czarny Dunajec filia w Cichem

GBP Czarny Dunajec filia w Chochołowie

GBP Czarny Dunajec filia w Czerwiennem

GBP Czarny Dunajec filia w Odrowążu

GBP Czarny Dunajec filia w Piekielniku

GBP Czarny Dunajec filia w Podczerwonem

GBP Czarny Dunajec filia w Ratułowie

GBP Czarny Dunajec filia w Starem Bystrem

Księgozbiór GBP wraz z filiami liczy ok. 97 tys. książek.

Zarówno w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnym Dunajcu oraz we wszystkich filiach (oprócz filii w Ratułowie) można bezpłatnie korzystać z internetu w celach naukowych i informacyjnych w godzinach pracy poszczególnych Bibliotek.

We współpracy ze szkołami oraz przedszkolami z terenu gminy prowadzone są lekcje biblioteczne, konkursy literackie i plastyczne oraz imprezy okolicznościowe.

W ramach posiadanych środków organizowane są spotkania autorskie, propagujemy twórczość lokalnych autorów.

Pamiętaj - BIBLIOTEKARZ TEŻ CZŁOWIEK!

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Dunajcu

 

Przyjedź do nas

UL. TARGOWA 1

34-470 CZARNY DUNAJEC

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 9:00 - 17:00

Wtorek: 9:00 - 17:00

Środa: 8:00 - 16:00

Czwartek: 9:00 - 17:00

Piątek: 9:00 - 17:00

 

Skontaktuj się z nami

Telefon: +48 18 26 573 90
Email:biblioteka@czarny-dunajec.pl

.